„My School – My House” to Szkoła Językowa z 18 letnią tradycją!

"My School - My House" prowadzi tzw. grupy angielskojęzyczne w przedszkolach.

"My School - My House" specjalizuje się w nauczaniu języków obcych
dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Wczesne rozpoczęcie nauki daje większą szansę na opanowanie języka. Małe dzieci przyswajają sobie słownictwo, zwroty w codziennych sytuacjach oraz poprzez zabawę co powoduje naturalne przyswajanie języka przez dzieci. Dzieci nie boją się mówić i mają wrodzoną łatwość w nawiązywaniu kontaktu z lektorem, który porozumiewa się z nimi tylko w języku obcym.
Celem zajęć jest osłuchanie się z językiem obcym oraz opanowanie określonego zasobu słówek i zwrotów, które w naturalny sposób dzieci wykorzystują w codziennym kontakcie z lektorem.

"My School - My House" realizuje własny program nauki języka obcego, w pełni dostosowany do założeń wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego. Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.

"My School - My House" zatrudnia wykwalifikowanych lektorów. Lektor zwraca się do dzieci tylko w języku obcym. Lektor w ramach zajęć realizuje zagadnienia językowe jak również prowadzi zajęcia ruchowe, plastyczne i muzyczne.

"My School - My House" bierze udział w programach unijnych Sokrates Comenius jako partner stowarzyszony.
Lektorzy zatrudnieni w firmie brali udział w programie Leonardo Da Vinci jako tłumacze i przewodnicy dla przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego z innych krajów. Jednocześnie firma współtworzy stronę językową programów unijnych, w których uczestniczą przedszkola, z którymi współpracuje.

"My School - My House" zaprasza też osoby z różnych krajów w celu zaznajomienia dzieci z innymi krajami jak również w celu osłuchania się przez nie z innymi akcentami.

"My School - My House" organizuje dodatkowe zajęcia języka angielskiego i niemieckiego dla dzieci.

"My School - My House" organizuje też kursy języka angielskiego dla absolwentów swoich przedszkoli gdzie dzieci mają możliwość kontynuowania nauki języka obcego.

© My School - My House