GRUPY ANGIELSKOJĘZYCZNE W PRZEDSZKOLACH

• Nauka języka odbywa się codziennie 5 godzin dziennie (3 godziny dziennie w Niemczu), wyłącznie w języku angielskim
• Zajęcia prowadzone są w oparciu o obowiązujące programy wychowania przedszkolnego oraz własny program nauki języka obcego, w pełni dostosowany do założeń wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego. Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.
• Nauka języka odbywa się poprzez zabawę, ruch, piosenki i wspomagana jest przez literaturę dziecięcą, filmy, gry, programy multimedialne i inne zabawy edukacyjne.
• Każda grupa wyposażona jest w różnorodne pomoce dydaktyczne wspomagające naukę języka


ODPŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA WYNOSI:

dla Przedszkoli - 290 zł
dla Przedszkola w Niemczu 220zł

Dodatkowo nasi lektorzy uczą w szkołach:

ul. Karłowicza 2 SP nr 31
Klasy 1-3 zajęcia odbywają się 6 godzin tygodniowo koszt miesięczny wynosi 185 zł.
Klasy 4-5 zajęcia odbywają się 4 godziny tygodniowo koszt miesięczny wynosi 125 zł.


ZAJĘCIA JĘZYKOWE W SIEDZIBIE "MY SCHOOL-MY HOUSE” NA UL. KOSSAKA 63

Od września 2018 roku ruszyły zajęcia w języku niemieckim, odbywają się w czwartki o 19.30 trwają 45 min., koszt wynosi 65 zł
Zajęcia dla przedszkolaków w poniedziałki i środy od 15.40-16.25, koszt miesięczny to 100 zł.
Zajęcia dla klasy 1-4 w poniedziałki i środy od 16.30-17.30, koszt miesięczny to 155 zł.
Zajęcia dla najstarszej grupy klasy 5-6 wtorki i czwartki od 16.40-18.10, koszt miesięczny to 180 zł

Dzieci kontynuują naukę języka rozpoczętą w przedszkolu. Na zajęciach koncentrujemy się na wzbogacaniu słownictwa i struktur językowych. Kładziemy nacisk na rozwijanie wszystkich umiejętności językowych tj.: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Organizujemy również zajęcia językowe dla dzieci, które nie uczęszczały do grup anglojęzycznych w przedszkolu.


ODPŁATNOŚĆ:

Wszystkie należności proszę wpłacać na poniższe konto:
29 1140 2017 0000 4902 0470 0987

© My School - My House