Klauzula RODO

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Edukacyjne „My School – My House”, z siedzibą przy ul. Kossaka 63 , 85-407 w Bydgoszczy, tel.: 501 036 173 , adres e-mail: myschoolmyhouse@gmail.com

●    podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej „Umową” do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

●         Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, a także w celu przesłania ci naszych informacji handlowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy będziemy przesyłać  Ci informację o aktualnościach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy, przerobiony materiał, informacje o dniach wolnych i wszystkie inne ważne informacje związane z działalnością szkoły i odbywających się zajęciach.

●      Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Centrum Edukacyjnych „My School – My House”  i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,

●         Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.

●      dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO

●      w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

 

 

powrót